Інформація про бюджет Миргорода

12.02.2013 17:28

Інформація про бюджет Миргорода на 2013 рік

В основу розробки міського бюджету на 2013 рік закладено норми і вимоги Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, положення Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, враховано основні завдання бюджетної політики, визначені постановою Верховної Ради України від 22.05.2012 № 4824-VI «Про Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік» .

Головним залишається збереження основних пріоритетів бюджетної політики та дотримання принципів Бюджетного кодексу України.

Доходна частина проекту бюджету на 2013 рік розроблена на основі реформованого податкового законодавства, відповідно нормам Податкового кодексу України, а саме:

— введення в дію з 1 січня 2013 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

— застосування особливостей формування:

— податку на прибуток підприємств: зниження ставки податку з 21% у 2012 році до 19 % у 2013 році;

— екологічного податку: зменшення зарахування до бюджету міста з 50 % у 2012 році до 33,5 % у 2013 році.

Доходи

Доходна частина бюджету міста сформована відповідно до статей 64 та 69 Бюджетного кодексу України, якими визначено перелік доходів, що зараховуються до бюджету міста, з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 рік.

Розрахунок обсягу доходів здійснювався із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці на основі даних про фактичні надходження доходів за три роки базового періоду (2009-2011 роки) з урахуванням коефіцієнту актуалізації та коефіцієнту впливу нарахованого фонду оплати праці за регіонами для приведення у відповідність темпів росту доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, з темпами росту фонду оплати праці.

У цілому доходи бюджету міста на 2013 рік визначено в сумі 118659,4 тис. грн., у т.ч. загального фонду 107151,6 тис. грн. та спеціального фонду – 11507,8 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) на 2013 рік визначено у сумі 60249,5 тис. грн., що на 218,4 тис. грн. (0,4 відсотка) більше від доведених показників Міністерства фінансів України та на 11,6 відсотка більше від очікуваного виконання за 2012 рік.

Офіційні трансферти загального фонду передбачаються в сумі 46902,1 тис. грн., у т. ч. дотація вирівнювання – 2403,1 тис. грн., дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості – 346,9 тис. грн., інші дотації з обласного бюджету – 538,6 тис. грн., субвенції з Державного бюджету – 43483,3 тис. грн. та субвенції з районних бюджетів – 130,2 тис. грн.

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (податок на доходи фізичних осіб, реєстраційний збір за проведення державної реєстрації, державне мито) прогнозуються на рівні доведених показників Міністерства фінансів в сумі 47541,6 тис. грн.

Найбільшою складовою є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду – 78,8 відсотка. Прогнозні надходження податку складуть 47448,6 тис. грн., що в порівнянні з очікуваними надходженнями за 2012 рік збільшені на 5933,3 тис. грн., або на 14,3 відсотків.

Збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб обумовлено позитивними тенденціями зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій (запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1147 грн. до 1218 грн., та збільшення посадового окладу першого тарифного розряду ЄТС з 845 грн. до 928 грн., зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності, легалізації виплати заробітної плати та погашенням в повному обсязі податкового боргу за минулі роки, а також змін в оподаткуванні передбачених Податковим кодексом :

— запровадження малопрогресивного оподаткування за ставками 15 та 17 % з порогом застосування ставки 17 % понад 10 мінімальних заробітних плат;

Розрахункові показники доходів І кошику на 2012 рік обраховані з урахуванням очікуваних надходжень за 2012 рік та змінами у законодавстві, щодо судового збору і складають відповідно державне мито – 80,0 тис. грн., реєстраційний збір за проведення державної реєстрації – 13,0 тис. грн.

Доходи бюджету міста, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів прогнозуються в сумі – 12707,9 тис. грн., що більше доведених показників Міністерства фінансів на 218,4 тис. грн., або 1,7 відсотка та більше проти очікуваних надходжень 2012 року на 352,1 тис. грн. або 2,8 відсотка.

Доходи даного кошика складаються з плати за землю – 10858,7 тис. грн. (18,0 %), місцевих податків і зборів, а саме: збір за провадження торгівельної діяльності – 755,5 тис. грн. (1,3%) та туристичного збору 30,0 тис. грн. (0,04%), інших надходжень – 780,0 тис. грн. (1,3 %), плати за оренду комунального майна – 170,0 тис. грн.(0,3 %), податку на прибуток підприємств комунальної власності – 83,2 тис. грн. (0,1 %), адміністративних штрафів та інших санкцій – 20,0 тис. грн., частини чистого прибутку комунальних підприємств – 5,5 тис. грн. та штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування – 5,0 тис. грн.

Передбачається збільшення надходження плати за землю у наступному році на 237,1 тис. грн., або 2,2 % проти очікуваних надходжень 2012 року за рахунок індексації нормативу грошової оцінки землі, перегляду укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати, а також враховано резерви сплати боржниками до бюджету.

По місцевих податках і зборах планується збільшення надходжень на 45,2 тис. грн. проти минулого року за рахунок зміни мінімальної заробітної плати.

У 2013 році передбачається продовжити передачу в оренду комунального майна виключно на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Прогноз надходжень плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна на 2013 рік до бюджету міста очікується в повному обсязі і визначено у сумі 170,0 тис. грн.

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток підприємств комунальної

власності враховано позитивну динаміку росту макропоказників економічного і соціального розвитку міста, зокрема фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування, а також зміни в законодавстві в частині зменшення ставки оподаткування до 19 відсотків.

Інші надходження прогнозуються в сумі 780,0 тис. грн. і складаються з надходжень:

— за договорами врегулювання правовідносин, пов’язаних з тимчасовим зайняттям земельної ділянки без правовстановлюючих документів – 340,0 тис. грн.;

— за розміщення малих архітектурних форм – 180,0 тис. грн.;

— по актах перевірок контролюючих органів – 130,0 тис. грн.;

— за договорами встановлення сервітуту – 70,0 тис. грн.;

— повернення бюджетних коштів – 30,0 тис. грн.;

— за користування земельною ділянкою за договорами суперфіції – 19,0 тис. грн.;

— участь у конкурсах, аукціонах – 7,0 тис. грн.;

— за рішеннями суду — 4,0 тис. грн.;

Обсяг доходів спеціального фонду прогнозується у сумі – 10296,4 тис. грн., що менше очікуваних надходжень 2012 року на 1500,7 тис. грн.

Мінфіном на 2013 рік передбачено надходження – 10023,3 тис. грн., що на 273,1 тис. грн. менше розрахункових показників міського бюджету.

Спеціальний фонд на поточний рік складається з: надходження до бюджету розвитку – 7580,4 тис. грн., власних надходжень бюджетних установ – 2145,4 тис. грн., цільового фонду, утвореного органом місцевого самоврядування – 350,0 тис. грн., збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 131,3 тис. грн., збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом – 67,3 тис. грн., екологічного податку – 20,0 тис. грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1,0 тис. грн. та надходження від перерахування частки вартості виготовленої нестандартної продукції – 1,0 тис. грн.

При розрахунку надходжень по екологічному податку враховані внесені зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо зміни складу податкових агентів, які мають утримувати і сплачувати до бюджету екологічний податок, відсутність у місті податкових агентів, які здійснюють торгівлю паливом власного виробництва.

Створено умови для зміцнення бюджету розвитку, який прогнозується на рівні доведених показників Міністерством фінансів в сумі – 7580,4 тис. грн.

Додатково до бюджету розвитку з 1 січня 2013 року надійде податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 67,9 тис. грн., а також:

· єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – 6157,5 тис. грн.;

· 90 відсотків від продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення та прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності прогнозується – 1005,0 тис. грн.

· кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 250,0 тис. грн.;

· кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності — 100,0 тис. грн.;

Крім того до спеціального фонду з Державного бюджету передбачається субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 1211,4 тис. грн.

З державного бюджету до загального фонду планується субвенція в сумі 43483,3 тис. грн., що більше проти 2012 року на 5753,0 тис. грн. в т.ч. :

— виплата допомоги сім’ям з дітьми – 30111,3 тис. грн.;

— надання пільг та субсидій по енергоносіях — 11375,0 тис. грн.,;

— компенсація за пільговий проїзд та послуги зв’язку – 1884,7 тис. грн.;

— тверде паливо та скраплений газ — 12,4 тис. грн.;

— субвенція дітям-сиротам – 99,9 тис. грн.;

Крім того, планується субвенція з інших районів на утримання центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів в сумі 130,2 тис. грн.

Видатки

Видаткова частина міського бюджету обрахована виходячи із доведених контрольних показників Міністерства фінансів України та з урахуванням фінансових ресурсів бюджету.

На утримання органів місцевого самоврядування з ІІ кошику виділяються кошти в сумі 4741,4 тис. грн.

Доведені контрольні показники по освіті зменшені на 2000,0 тис. грн., які направляються на позашкільну освіту.

На утримання установ освіти передбачаються видатки в сумі 39167,5 тис. грн., що більше проти уточненого плану поточного року на 117,8 тис. грн.

На виконання статті 91 Бюджетного кодексу України позашкільним установам з ІІ кошику виділяється додатково 798,8 тис. грн. і загальна сума видатків складе 2798,8 тис. грн., що в межах уточнених показників поточного року.

Розрахунковий обсяг видатків доведений Мінфіном на соціальний захист населення складає 3333,9 тис. грн., видатки збільшені проти 2012 року на 11,0 відсотків.

На соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді заплановані кошти в сумі 191,7 тис. грн., що більше проти доведених контрольних показників на 100,8 тис. грн. На проведення заходів по центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді передбачається 10,0 тис. грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) збільшуються видатки на 10,4 відсотка проти уточненого плану поточного року і передбачені в сумі 3118,3 тис. грн. з них на утримання стаціонарного відділення постійного проживання – 245,9 тис. грн.

На центр реабілітації дітей – інвалідів передбачається 528,9 тис. грн., в тому числі: за рахунок доведених показників Міністерства фінансів 106,9 тис. грн., за рахунок субвенції з Великобагачанського району – 38,0 тис. грн., Миргородського району – 57,7 тис. грн., Шишацького району – 34,5 тис. грн., та за рахунок коштів міського бюджету – 291,8 тис. грн.

За рахунок доходів міського бюджету передбачаються видатки на виконання міських програм та заходів по соціальному захисту населення в сумі 131,9 тис. грн.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги доведені контрольними показниками Міністерства фінансів України в сумі 17,8 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 2013 рік доведена в сумі 11375,0 тис. грн., у тому числі:

— пільги ветеранам війни – 4750,0 тис грн.

— пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони –2200,0 тис. грн.

— пільги чорнобильцям – 450,0 тис. грн.

— пільги багатодітним сім’ям – 200,0 тис. грн.

— житлові субсидії – 3775,0 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян збільшена проти показників поточного року на 23,5 тис. грн. більше і доведена в сумі 1884,7 тис. грн. у тому числі: на пільгове перевезення автотранспортом – 1236,6 тис. грн., залізничним транспортом – 200,0 тис. грн., послуги зв’язку – 385,0 тис. грн., інші пільги – 63,1 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу запланована в сумі 12,4 тис. грн., що є показником 2012 року.

Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям — інвалідам визначена в сумі 30111,3 тис. грн., що на 6266,3 тис. грн. або на 26,3 відсотка більше планових показників поточного року.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” доведена у сумі 99,9 тис. грн., що більше проти показника 2012 року на 19,9 відсотка.

На благоустрій міста з бюджету виділяються кошти в сумі 4702,0 тис. грн., що більше запланованих видатків поточного року на 142,0 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду по галузі “Культура і мистецтво” пропонується в сумі 4355,0 тис. грн., в тому числі на муніципальний оркестр – 245,5 тис. грн. та заходи культурно – мистецького напрямку 87,0 тис. грн. Видатки в цілому заплановані на 57,8 тис. грн. більші від доведених показників.

На висвітлення діяльності органів міської влади з бюджету виділяються кошти на рівні 2012 року в сумі 670,9 тис. грн., з них міській телестудії «Миргород» – 338,2 тис. грн., радіокомпанії «Миргород» – 143,6 тис. грн., редакції газети “Миргород – наш дім” – 189,0 тис. грн.

На проведення спортивної роботи з шкільною молоддю Мінфіном доведені контрольні показники в сумі 518,1 тис. грн., що більше проти поточного року на 37,2 тис. грн. На здійснення заходів з фізичної культури та спорту, утримання дитячо-юнацької спортивної школи з міського бюджету додатково передбачається 1111,4 тис. грн.

Сума резервного фонду на 2013 рік планується в сумі 290,7 тис. грн.

Для залучення коштів з Центру зайнятості населення по виконанню громадських робіт у місті передбачено в міському бюджеті 80,0 тис. грн. та 10,0 тис. грн. на проведення громадських робіт учнівською молоддю.

На виконання програми самоорганізації населення передбачається 218,6 тис. грн., на внески асоціації міст – 17,4 тис. грн.

На проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування планується спрямувати 3010,0 тис. грн., в тому числі: за рахунок збору за першу реєстрацію транспортних засобів та провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 198,6 тис. грн., за рахунок субвенції з державного бюджету – 1211,4 тис. грн., за рахунок коштів бюджету розвитку 1600,0 тис. грн.

Фонд охорони навколишнього природного середовища на 2013 рік планується в сумі 21,0 тис. грн. і використовується на фінансування природоохоронних заходів.

Для завантаження рішення про міський бюджет та додатків перейдіть за посиланням


Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2012 рік

До бюджету міста за 2012 рік фактично надійшло – 110420,3 тис. грн. при уточненому плані 113750,8 тис. грн., виконання становить 97,1 відсотка, це більше надходжень минулого року на 13701,6 тис. грн.

Недофінансовано офіційних трансфертів на 3320,0 тис. грн., або 7,0 відсотків. При плані – 47912,2 тис. грн. надійшло – 44592,2 тис. грн. Недоотримана субвенції з державного бюджету на 1107,7 тис. грн. та з обласного бюджету на 2212,3 тис. грн.

По загальному фонду за 2012 рік до бюджету міста надійшло – 96085,8 тис. грн., в т. ч. субвенція з Державного бюджету – 36284,8 тис. грн., субвенція з інших бюджетів – 163,0тис. грн., дотація вирівнювання – 2825,9 тис. грн., додаткові дотації: на вирівнювання фінансової забезпеченості 674,3 тис. грн., на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верстам населення 603,3 тис. грн., на оплату праці працівників бюджетних установ 1284,1 тис. грн., на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку – 500,0 тис. грн.

До спеціального фонду надійшло – 14334,5 тис. грн. в т.ч. субвенція з Державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 1106,6 тис. грн. та інші субвенції з обласного бюджету 1150,2тис. грн.

По загальному фонду, без урахування офіційних трансфертів, за рік надійшло 53750,4тис. грн. при уточненому плані – 55479,1 тис. грн., план виконано на 96,9 відсотка, сума недовиконання складає 1728,7 тис. грн., що менше доведених показників Мінфіном на 143,7 тис. грн. та більше надходжень минулого року на 4491,4 тис. грн., ріст склав 9,1 відсотка.

Найбільші суми бюджет міста у 2012 році отримав по наступних джерелах надходжень:

— податок на доходи фізичних осіб – 41227,4 тис. грн., або 76,7 %

— плата за землю — 10655,2 тис. грн., або 19,8 %

— місцеві податки і збори — 743,6 тис. грн., або 1,4 %

Планові показники по доходах у 2012 році перевиконані по 10 джерелах, найбільші з них по:

— платі за землю – 22,6 тис. грн.;

— інших надходженнях – 12,5 тис. грн..

До бюджету надійшли кошти, які не планувалися: збір за спеціальне використання лісових ресурсів – 0,2 тис. грн.

За 2012 рік згідно висновків ОДПІ проведено повернення зайво сплачених коштів у минулі роки на суму 3,6 тис. грн., а саме

— місцевих податків і зборів, нарахованих до 01.01.2011 року – 2,9 тис. грн.,

— фіксований податок на доходи фізичних осіб – 0,7 тис. грн.

По доходах, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів,надійшло – 41329,3 тис. грн., що становить 95,9 відсотка, менше уточненого плану на 1773,2 тис. грн. Уточнені планові показники затверджені в сумі 43102,5 тис. грн., що більше доведених Міністерством фінансів на 1076,7 тис. грн., або 102,5 відсотка.

На 3782,1 тис. грн. збільшено надходження доходів 1 Кошика проти 2011 року в тому числі: по податку на доходи фізичних осіб на – 3991,9 тис. грн. (1,1 рази).

Основними платниками податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста є такі підприємства: ПрАТ «Миргородкурорт» — 3767,0 тис. грн., ПАТ «Армапром» — 1768,8 тис. грн., ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» – 1340,8 тис. грн., ТОВ «Миргородський сиркомбінат» — 886,8 тис. грн.

Збільшили у 2012 році надходження по податку на доходи фізичних осіб: ПрАТ «Миргородкурорт» — на 341,5 тис. грн., ПАТ «Армапром» — на 97,6 тис. грн., ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» – 100,9 тис. грн..

По доходах, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів при плані 12376,6 тис. грн. фактично надійшло 12421,1 тис. грн., виконання складає 100,4 відсотка, що більше плану на 44,5 тис.грн. і більше надходжень відповідного періоду минулого року на 709,3 тис. грн. Фактичні надходження за 2012 рік по Кошику ІІ більше доведених показників Міністерства фінансів на 552,8 тис. грн.

Не довиконано планові показники за 2012 рік лише по податку на доходи фізичних осібна 1774,1 тис. грн., що становить 95,9 відсотка. При плані — 43001,5 тис. грн. надійшло 41227,4 тис. грн., що більше проти надходжень минулого року 3991,9 тис. грн., або 104,3 відсотка. Зменшення пов’язано з сплатою ПДФО з 2012 року ПФ ВАТ «Укртелеком» до б-ту м. Полтави (контингент за 2011 рік -314,7 тис. грн.), ДП «Гарантія Маркет» перереєстровано і з липня сплачує ПДФО до м. Ірпінь (втрати 99,7 тис .грн.,), закрилось відділення ПАТКБ «Правекс-Банк» втрати за 2012 р.- 26,2 тис. грн. Зменшили надходження проти відповідного періоду минулого року: ТОВ «УкрЛатАгро» на 332,1 тис. грн.(в 2011 році нараховувалась премія в розмірі 100 відсотків, а в 2012 році зменшення врожайності с/г культур вплинуло на нарахування відсотку премії), ДП «Миргородський лісгосп» на 208,5 тис. грн. ( в 2011 році 157,5 тис. грн. сплачена пеня за несвоєчасну виплату заробітної плати за попередні роки, а також в 2012 році не нараховувались премії ), ПРАТ «МЗП «Калинка» на 165,4 тис. грн.(в 2011 році погашено заборгованість по заробітній платі минулих років, а в 2012 році проведено скорочення працівників майже на 35 відсотків), ДП НАК «Надра України» Миргород НГР» на 140,2 тис. грн. відсутні обсяги робіт). Не виконано доведені показники ПДФО з грошового забезпечення винагород та інших виплат в/с на 275,3 тис. грн.: ліквідовано підрозділ ОДПІ з 1 березня 2012р. втрати — 38,6 тис. грн. , та ліквідовано з 1 січня 2012 року Миргородське міське управління УМНС України в Полтавській обл. — втрати 347,7 тис. грн.

Інших надходжень до бюджету міста за звітний рік отримано – 662,5 тис. грн. при плані – 650,0 тис. грн., перевиконання склало 12,5 тис. грн., що становить 101,9 відсотка та більше на 426,0 тис. грн. відповідного періоду минулого року.

До спеціального фонду за 2012 рік надійшло 12077,7 тис. грн., що більше плану на 1718,2 тис. грн. і становить 116,6 відсотка, та менше проти відповідного періоду минулого року на 296,1 тис. грн., але більше проти доведених показників Міністерства фінансів на 4109,2 тис. грн. Перш за все це надходження до бюджету розвитку 7651,3 тис. грн., власні надходження бюджетних установ 3481,3 тис. грн., кошти цільового фонду 481,5 тис. грн., збір за першу реєстрацію транспортного засобу 300,8 тис. грн., екологічний податок 80,6 тис. грн., збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами 62,4 тис. грн., грошові стягнення по забрудненню – 11,1 тис. грн., податок з власників транспортних засобів 9,5 тис. грн., перерахування частки вартості нестандартної продукції 1,9 тис. грн. Зменшено надходження спеціального фонду на 2,7 тис. грн. згідно висновків ОДПІ повернуто зайво сплачених коштів у минулі роки.

За звітний рік до бюджету розвитку надійшло 7651,3 тис. грн., а саме єдиного податку 6517,6 тис.грн., надходження від 5 проданих земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 0,2 га — 687,1 тис. грн., кошти пайової участі у розвитку інфраструктури — 440,4 тис. грн., від продажу прав на земельні ділянки — 6,2 тис. грн. Бюджет розвитку перевиконано на 206,0 тис. грн. і становить 102,8 відсотка та менше проти відповідного періоду минулого року на 150,8 тис. грн. Доведені показники Міністерства фінансів по бюджету розвитку перевиконано на 3248,7 тис. грн., або 73,8 відсотка.

До цільового фонду при плані 450,0 тис. грн. надійшло 481,5 тис. грн., план виконано на 107 відсотків, це на 547,9 тис. грн. менше проти відповідного періоду минулого року і пов’язано з внесенням змін у положення до цільового фонду.

За звітний період отримано офіційних трансфертів – 44592,2 тис. грн. у т.ч. по загальному фонду – 42335,4 тис. та по спеціальному – 2256,8 тис. грн. З державного бюджету отримано – 43279,0 тис. грн., з обласного – 1150,2 тис. грн. та інших районів – 163,0 тис. грн.

Недоотримані субвенції до планових показників 1107,7 тис. грн. в т. ч. по:

по енергоносіях — 742,2 тис. грн.

виплаті допомоги сім’ям з дітьми — 127,7 тис. грн.

послугах зв’язку та інших пільгах — 237,1 тис. грн.

тверде паливо та скраплений газ — 0,7 тис. грн.

Крім того отримано субвенцію на утримання об’єктів спільного користування з інших районів – 163,0 тис. грн., а саме від Великобагачанського – 62,0 тис. грн., Шишацького – 40,3 тис. грн. та Миргородського району – 60,7 тис. грн.

За 2012 рік бюджет міста отримав від ГУДКСУ у Полтавський області 15 короткотермінових та 1 середньострокову позички для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати з нарахуваннями, оплати за спожиті енергоносії та інших захищених статей. Станом на 01.01.2013 року заборгованості по позиках не має.

З метою наповнення бюджету міста та для забезпечення виконання планових показників доходної частини створеною комісією при виконкомі з питань своєчасності сплати податків і неподаткових платежів у звітному періоді проведено 13 засідань на які запрошено 21 керівника підприємств, де заслуховувалися звіти та визначались шляхи покращення фінансового стану платників.

Групою по легалізації заробітної плати та зайнятості населення в звітному періоді проведено 26 рейдів, перевірено — 121 суб’єкта господарювання та виявлено 59 найманих працівника без оформлення трудового договору. Додатково зареєстровано 48 договорів між найманими працівниками та фізичними особами-підприємцями та 6 чоловік оформлено підприємцями.

По видатках бюджет міста за 2012 рік в цілому виконаний на 91,9 відсотка (уточнений план 118849,7 тис. грн., виконання склало 109271,9 тис.грн.), що більше проти минулого року на 15738,6 тис. грн. ріст склав 16,8 відсотка.

Видатки загального фонду склали 96922,1 тис.грн. при уточненому плані 100396,2 тис. грн., що становить 96,5 відсотка та на 17,1 відсотка більше 2011 року. Фінансування проводилося у відповідності з затвердженими кошторисними призначеннями та наявністю коштів на рахунках міського бюджету.

В процесі виконання бюджету було проведено коригування видатків загального фонду бюджету, внаслідок чого в цілому збільшено видатки на 5294,3 тис. грн., а саме:

— за рахунок направлення вільних залишків – 1561,2 тис. грн.;

— за рахунок спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду – 178,7 тис. грн., в тому числі за рахунок вільних залишків 157,0 тис. грн.;

— за рахунок трансфертів з державного бюджету – 4029,8 тис. грн.;

— зменшено видатки за рахунок внесення змін до доходів бюджету – 475,4 тис. грн.;

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 2012 рік при уточненому плані 45486,3 тис.грн., направлено 45299,8 тис.грн., що становить 99,6 відсотка до планових призначень. У порівнянні з 2011 роком видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями зросли на 21,4 відсотка.

На харчування з міського бюджету направлено 1420,4 тис. грн. при уточненому плані 1687,1 тис. грн., що становить 84,2 відсотка до уточненого річного плану.

На оплату за спожиті енергоносії з бюджету міста перераховано 6432,8 тис.грн. при уточненому плані 7597,0 тис. грн., або 84,7 відсотка.

Спрямовано до бюджету розвитку коштів загального фонду в сумі 165,4 тис. грн., при плані 178,7 тис. грн., які направлені на придбання основних засобів по бюджетних установах міста.

Видатки по спеціальному фонду за 2012 рік склали 12349,8 тис. грн., при уточненому річному плані 18453,5 тис. грн., або 66,9 відсотка.

З бюджету розвитку за рахунок коштів одержаних від продажу землі не с/г призначення, пайової участі в розвиток інфраструктури міста, продажу прав на земельні ділянки не с/г призначення, єдиного податку та коштів, що передані із загального фонду на протязі року використано 5820,8 тис. грн. у відповідності із затвердженим розподілом Переліку об’єктів, видатки на які проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку, що становить 54,0 відсотка до уточненого річного плану (10788,1 тис. грн.).

В цілому по загальному фонду станом на 01.01.2013 року дебіторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість проти 1579,9 тис.грн. на початок року збільшилась на 1219,7 тис. грн. і становить 2799,6 тис.грн., з них по держбюджету – 1063,3 тис.грн (не в повному обсязі надійшли кошти з держбюджету). Кредиторська заборгованість по бюджетних установах, що фінансуються з місцевого бюджету становить 1736,3 тис.грн. Заборгованість в сумі 1374,9 тис.грн. виникла в зв’язку з відсутністю коштів на рахунку місцевого бюджету, а в сумі 361,4 тис.грн в зв’язку з відсутністю коштів на єдиному казначейському рахунку.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду збільшилась на 432,4 тис.грн і становить 1133,8 тис.грн.

На утримання органів місцевого самоврядування за 2012 рік використано 7444,9 тис.грн., при уточненому плані 7622,1 тис. грн., що становить 97,7 відсотка та 7,7 відсотка від загальної суми видатків міського бюджету. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 6728,2 тис. грн., при такому ж плані.

На оплату за спожиті енергоносії направлено 291,8 тис. грн. або 83,8 відсотка до уточненого річного плану (348,3 тис.грн.). За 2012 рік видатки за спожиті енергоносії зросли порівняно з 2011 роком на 22,0 тис. грн. або 8,2 відсотка.

По спеціальному фонду бюджету органами місцевого самоврядування використано 158,2 тис. грн., в тому числі:

— виконавчим комітетом міської ради – 63,5 тис. грн., в тому числі: 4,5 тис. грн., від послуг державного реєстратора, на капітальні видатки – 58,5 тис. грн., придбання комп’ютерної техніки та кондиціонерів у приміщення міської ради (за рахунок спрямування із загального фонду);

— управлінням житлово-комунального господарства – 82,6 тис. грн., в тому числі за рахунок залишку коштів на початок року, (що використовували 75 відсотків надходжень від здачі в оренду об’єктів комунального майна у минулому році) використали 52,0 тис. грн., за рахунок коштів бюджету розвитку – 7,1 тис.грн.

— фінансовим управлінням 12,1 тис. грн. на придбання основних засобів.

По органах місцевого самоврядування на звітну дату дебіторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість становить 163,2 тис.грн (КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 65,6 тис.грн, КЕКВ 1134 «Оплата послуг» — 39,7 тис.грн, КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» — 2,3 тис.грн., КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг” — 55,1 тис.грн, КЕКВ 1170 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм» — 0,4 тис.грн.).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду склала 23,1 тис.грн.

На утримання установ освіти у минулому році направлено 37592,6 тис.грн., при уточненому плані 39049,7 тис.грн., виконання склало 96,3 відсотка. В порівнянні з 2011 роком видатки зросли на 5664,5 тис.грн. або 17,7 відсотка.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 30522,4 тис.грн., при уточненому плані 30567,1 тис.грн., що становить 99,9 відсотка та в порівнянні з попереднім роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями виросли на 21,6 відсотка.

Видатки на харчування у 2012 році склали 1403,0 тис.грн., що становить 84,0 відсотки. На оплату за спожиті енергоносії направлено 5255,3 тис.грн., при уточненому плані

6219,7 тис.грн., що становить 84,5 відсотка. Порівнюючи з 2011 роком витрати за спожиті енергоносії зросли на 163,7 тис. грн. або 3,2 відсотка.

На виконання міської Програми по підвозу учнів до шкіл міста із віддалених мікрорайонів – 99,1 тис.грн.

До спеціального фонду освіти за звітний період отримано 3018,6 тис. грн. із них:

— за рахунок надання платних послуг 2105,4 тис.грн. 1688,6 тис. грн.: які спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями 140,0 тис. грн., медикаменти 3,7 тис. грн., харчування 1167,1 тис. грн., оплата за спожиті енергоносії 2,7 тис. грн., придбання матеріалів, обладнання, оплата послуг та відрядження 344,0 тис. грн., оприбутковано товарів довгострокового користування на 447,8 тис. грн.;

— за рахунок бюджету розвитку на капітальні ремонти установ освіти 891,6 тис. грн.;

— за рахунок спрямування до бюджету розвитку коштів загального фонду 21,6 тис. грн. на придбання обладнання для установ освіти та комп’ютерної техніки.

По закладах освіти кредиторська заборгованість на 01.01.2013 р. збільшилась на 1276,9 тис.грн. в порівнянні з початком року і становить 1315,9 тис. грн. ( КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» — 38,6 тис.грн, КЕКВ 1133 “Продукти харчування” – 239,7 тис.грн, КЕКВ 1134 «Оплата послуг» -56,0 тис.грн, КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» — 8,7 тис.грн, КЕКВ 1160 ”Оплата комунальних послуг” — 935,3 тис.грн, КЕКВ 1170 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм» — 37,6 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 152,9 тис.грн.

На соціальний захист населення за 2012 рік направлено 3810,4 тис.грн., при плані 4185,7 тис.грн., що становить 91,0 відсоток. В порівнянні з 2011 роком, видатки зросли на 1048,0 тис. грн. або 37,9 відсотка.

По інших видатках на соціальний захист населення використано 116,9 тис.грн., що становить 73,1 відсотка. Видатки спрямовані на: виплату одноразової грошової допомоги громадянам міста – 51,1 тис.грн., допомогу дітям – сиротам – 7,5 тис.грн., допомогу на поховання безробітних – 2,5 тис.грн., допомогу при народженні дитини 221 жінці – 15,9 тис.грн., матеріальну допомогу на випадок надзвичайної ситуації – 8,5 тис.грн., проведення заходів із соціальної підтримки ветеранів Великої Вітчизняної Війни, іншим соціально незахищеним категоріям населення – 28,0 тис.грн., на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг – 3,4 тис.грн.

На утримання центру соціальної служби сім’ї, дітей та молоді міста спрямовано 532,8 тис. грн., із них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 511,7 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії — 6,6 тис. грн., в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення спрямовано 384,3 тис.грн. із них на капітальні видатки 21,7 тис.грн.

На проведення заходів центром використано 5,9 тис. грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2012 рік направлено 2700,1 тис.грн. (збільшені проти 2011 року на 354,6 тис. грн.), при плані 2825,3 тис. грн., що становить 95,6 відсотка. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 2449,4 тис. грн., на медикаменти та продукти харчування 29,7 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії 134,9 тис. грн.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги при плані 20,7 тис. грн., використано 20,5 тис. грн. або 99,0 відсотків.

Центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів при плані 442,1 тис.грн. направлено 434,1 тис.грн., що становить 98,2 відсотка, в тому числі 163,0 тис. грн. за рахунок субвенції з Великобагачанського, Миргородського та Шишацького районів. На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 395,4 тис. грн., при плані 397,0 тис. грн., що становить 99,6 відсотка. На оплату за спожиті енергоносії направлено 85,2 відсотка до плану, тобто 33,1 тис. грн.

Коштів спеціального фонду управлінням праці та соціального захисту населення використано по КФКВ 090412 в сумі 76,9 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями, отримані з Центру зайнятості по залученню інспекторів на громадські роботи для допомоги у оформленні документів по субсидіях населенню.

Центром соціальної служби сім’ї, дітей та молоді використано коштів спеціального фонду, що передані із загального фонду на придбання комп’ютерної техніки в сумі 21,7 тис.грн.

Територіальним центром використані кошти спеціального фонду в сумі 227,0 тис. грн., які спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 7,8 тис.грн., на придбання медикаментів – 6,7 тис. грн., харчування – 155,2 тис. грн., по капітальних видатках – 14,1 тис. грн., в тому числі: проведено неоплачений у кінці минулого року (по причині відсутності коштів на єдиному казначейському рахунку) придбаний газовий котел у стаціонарне відділення постійного перебування в сумі 7,5 тис. грн. та придбання цього року – шафа-стелаж для стаціонарного відділення постійного перебування 3,9 тис. грн. та мото – коса в сумі — 2,7 тис. грн. На капітальний ремонт приміщення центру 16,8 тис.грн. за рахунок коштів бюджету розвитку.

Центром реабілітації дітей – інвалідів використано коштів спеціального фонду 510,7 тис. грн., в тому числі: на придбання предметів, матеріалів та оплата послуг – 36,4 тис. грн., по капітальних видатках 474,3 тис.грн., в тому числі оприбутковано основних засобів на суму 373,6 тис. грн. та проведено капітальний ремонт на 100,7 тис. грн. за рахунок коштів бюджету розвитку.

Кредиторська заборгованість по установах що фінансуються з місцевого бюджету по КФК 90000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» становить 76,3 тис.грн. проти 7,8 тис.грн. на початок року, збільшилась на 68,5 тис.грн. Заборгованість виникла в зв’язку з відсутністю коштів на рахунку місцевого бюджету в сумі 17,6 тис.грн., в зв’язку з відсутністю коштів на єдиному казначейському рахунку в сумі 58,7 тис.грн.

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість склала 29,9 тис.грн.

На фінансування пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв, твердого палива і скрапленого газу та інших пільг з державного бюджету в 2012 році при річному плані 13337,2 тис. грн. отримано коштів у сумі 12357,9 тис грн., що становить 92,7 відсотка.

Субвенція на оплату енергоносіїв при річному плані 11442,4 тис. грн. профінансовано в сумі 10700,2 тис. грн.

Тверде паливо та скраплений газ при річному плані 10,1 тис. грн. у звітному періоді профінансовані в сумі 10,0 тис. грн.

Інші пільги при річному плані 1884,7 тис. грн. профінансовані в сумі 1647,6 тис. грн.

Із загального фонду по КФК 090203 ( інші пільги ветеранам війни) передано кошти до спеціального фонду в сумі 32674 грн. 62 коп. при плані 37427,00 і профінансовано капітальний ремонт власних житлових будинків ветеранам війни.

Станом на 01.01.2013 року кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії склала 795,7 тис. грн., у тому числі по: ветеранах війни та праці – 229,8 тис. грн., ветеранах військової служби – 127,9 тис. грн., громадянах, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 24,2 тис. грн., пільги багатодітним сім’ям – 8,0 тис. грн., субсидіях населенню – 405,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по інших пільгах на звітну дату становила 263,6 тис. грн., у тому числі: компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом – 182,5 тис. грн.; компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом – 49,6 тис. грн.; пільги з послуг зв’язку – 31,5 тис. грн.

На виконання державних програм соціального захисту населення по допомозі сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям з державного бюджету за звітний період при плані 23972,0 тис. грн. використано 23844,3 тис. грн. (99,5 відсотка).

Кредиторська заборгованість по виплаті допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам становить станом на 01.01.2013р. відсутня.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” у 2012 році при плані 83,3 тис. грн. одержано кошти у сумі 82,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.13 відсутня.

На утримання житлово-комунального господарства міста з міського бюджету за 2012 рік використано 4780,5 тис. грн., що становить 97,7відсотка.

На благоустрій міста спрямовано 4780,5 тис.грн., з них: ЗАТ “Миргородсервісшляхбуд” за очистку доріг від снігу та сміття 2,5 тис.грн., ТОВ “Асфальтобетонний завод” очистка доріг міста від снігу та сміття 40,6 тис.грн., КП “Спецкомунтранс” за вивіз сміття 12,7 тис.грн. та профінансовано КП “Комбінат благоустрою і озеленення” на ручне прибирання міста, озеленення, утримання вуличного освітлення та дорожньо-мостового господарства, придбання інструментів та механізмів для благоустрою 2375,1 тис.грн., КП “Спецкомунтранс” для механізованого прибирання міста, утримання міського звалища 2209,8 тис.грн., МКП “Ритуал” на утримання доглядачів кладовищ 139,8 тис.грн.

По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку на галузь спрямовано 2018,3 тис. грн., в тому числі на:

— житлово-експлуатаційне господарство – 36,0 тис. грн., на придбання консольного крану, бетонорозмішувачі та інші для МКЖЕУ;

— водопровідно-каналізаційне господарство – 61,5 тис.грн.(капремонт водопроводу по вул. Озерній, капремонт КНС №4, капремонт ділянки зовнішньої каналізаційної мережі від житлового будинку по вул. Вовка,80/30);

— капітальний ремонт житлового фонду міської ради – 1028,4 тис. грн.,

— благоустрій міста – 1040,7 тис. грн., в тому числі: придбання основних засобів “Комбінат благоустрою і озеленення” 284,8 тис.грн. та капітальний ремонт покрівлі МКП “Ритуал” – 11,6 тис.грн.

Крім того, по благоустрою міста використано 148,3 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями. Кошти надійшли від центру зайнятості населення на заробітну плату працівникам зайнятим на громадських роботах по благоустрою міста.

На утримання закладів культури з міського бюджету було виділено за 2012 рік 4242,5 тис.грн., при уточненому річному плані 4355,0 тис.грн., що становить 97,4 відсотка. У порівнянні з 2011 роком видатки зросли на 870,8 тис. грн. або 13,4 відсотка.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 3495,7 тис. грн. при плані 3502,6 тис.грн., що становить 99,8 відсотка планових призначень та у порівнянні з 2011 роком ріст склав 29,0 відсотків.

На придбання товарів і послуг направлено 94,4 тис. грн., за спожиті енергоносії 404,9 тис. грн., при плані 449,3 тис. грн., що становить 90,1 відсотка.

На проведення міських заходів використано 47,5 тис. грн., на фінансову підтримку муніципального духового оркестру – 243,6 тис грн., на виплату премії ім. А.Шевченка 1150 грн.

По закладах культури кредиторська заборгованість проти 16,9 тис.грн. на початок року збільшилась на 67,3 тис.грн. і становить 84,2 тис.грн. (КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» — 31,0 тис.грн, КЕКВ 1134 «Оплата послуг» — 19,8 тис.грн, КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» — 0,1 тис.грн., КЕКВ 1160”Оплата комунальних послуг” — 33,4 тис.грн), частково в зв’язку з відсутністю коштів на рахунку місцевого бюджету.

За звітний період установами культури використано кошти спеціального фонду в сумі 601,2 тис. грн. із них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 249,9 тис. грн.

На капітальні видатки використано 317,9 тис. грн., в тому числі: оприбутковано подаровану літературу читачам бібліотек та придбано книги і літературу для бібліотек міста на суму – 46,4 тис. грн., оприбутковано подарований копіювальний апарат для дитячої бібліотеки міста на суму 1,5 тис. грн., за рахунок спонсорської допомоги придбано ноутбук для центру культури та дозвілля на суму 3,0 тис. грн., оприбутковано концертне вбрання на суму 0,7 тис. грн., проведено капітальний ремонт школи естетичного виховання на суму 252,0 тис. грн., експертиза документації робочого проекту по центру культури та дозвілля на 0,4 тис.грн., експертиза документації проекту капітального ремонту встановлення теплового лічильника на 0,4 тис.грн., проведено капітальний ремонт по музею Д. Гурамішвілі на 13,5 тис.грн. за рахунок коштів бюджету розвитку.

По спеціальному фонду галузі “Культура” обліковується кредиторська заборгованість в сумі 25,6 тис.грн.

На фінансову підтримку засобів масової інформації за 2012 рік направлено 652,8 тис. грн. з них міській телестудії «Миргород» — 321,3 тис. грн., радіокомпанії «Миргород» — 142,5 тис. грн., та редакції газети «Миргород — наш дім» — 189,0 тис. грн.

На фізичну культуру і спорт з міського бюджету міста у 2012 році спрямовано 1565,0 тис.грн., що більше в порівнянні з минулим роком на 162,4 тис. грн. або 11,6 відсотка.

На проведення заходів по фізичній культурі і спорту за звітний період виділено з бюджету 46,0 тис. грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи відділу освіти міської ради було виділено за звітний період 1010,0 тис. грн., що більше від показника попереднього року на 115,6 тис. грн. або 12,9 відсотка. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 818,8 тис. грн., що більше проти 2011 року на 16,3 відсотка. На оплату за спожиті енергоносії направлено 165,9 тис. грн.

На дитячо-юнацьку спортивну школу футбольного напрямку виділено 280,9 тис. грн., що більше на 24,8 відсотка від минулого року. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 256,6 тис. грн.

На утримання центру здоров’я “Спорт для всіх” – 33,0 тис. грн.

На фінансову підтримку ФСТ ”Україна” виділено 12,3 тис. грн., КП стадіону «Старт» 182,8 тис. грн.

По спеціальному фонду за рахунок благодійної допомоги по ДЮСШ використано 23,9 тис.грн. для участі у спортивних змаганнях та заходах, а також на ремонт шахового клубу за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 56,0 тис.грн.

По КФК 130000 кредиторська заборгованість становить 50,0 тис.грн (КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» — 17,9 тис.грн, КЕКВ 1134 «Оплата послуг» — 0,8 тис.грн, КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» — 0,6 тис.грн., КЕКВ 1160 ”Оплата комунальних послуг” — 5,3 тис.грн, КЕКВ 1170 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм» — 25,4 тис.грн.), частково в зв’язку з відсутністю коштів на рахунку місцевого бюджету. Дебіторська заборгованість відсутня.

За звітний період використано з бюджету розвитку капітальних вкладень на суму 861,5 тис. грн., з них: реконструкція установ освіти – 180,9 тис.грн.; реконструкція закладів культури – 48,5 тис.грн.; реконструкція вуличного освітлення – 219,7 тис.грн.; реконструкція котельні по вул. Багачанській,104 – 59,6 тис.грн.; співфінансування реконструкції ДНЗ «Світлячок» — 150,0 тис. грн.; виготовлення проекту реконструкції стадіону «Старт» — 56,4 тис.грн.; проектні роботи по реконструкції площадки первинних відстійників очисних споруд – 4,0 тис.грн.; погашення заборгованості внаслідок відсутності коштів на єдиному казначейському рахунку на 01.01.2012 в сумі 142,4 тис.грн. А також 824,8 тис.грн. на роботи пов’язані з розробкою Генерального плану міста.

Кредиторська заборгованість в сумі 694,4 тис.грн., по капітальних вкладеннях, внаслідок відсутності коштів на єдиному казначейському рахунку.

На проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу за рахунок авансу, внесеного покупцем, з бюджету розвитку виділено 3,0 тис.грн.

На звітну дату по землеутрою виникла кредиторська заборгованість в сумі 5,3 тис.грн., внаслідок відсутності коштів на єдиному казначейському рахунку.

По спеціальному фонду на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користуваннявикористано 1467,2 тис.грн., в тому числі:

— за рахунок коштів бюджету розвитку – 163,8 тис. грн.;

— за рахунок субвенції з державного бюджету – 1005,5 тис. грн.;

— за рахунок збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, податок з власників транспортних засобів — 297,9 тис.грн.

Кредиторська заборгованість становить 114,0 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів бюджету розвитку 14,9 тис.грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету 99,1 тис.грн.

У звітному році на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій з резервного фонду виділено 35,7 тис. грн., із них: на поповнення міських матеріальних резервів 33,6 тис.грн., на відшкодування паливно-мастильних матеріалів, використаних для проведення робіт з виявлення, транспортування та знищення вибухонебезпечних предметів – 2,1 тис. грн.

По КФК 210000 “Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” кредиторська заборгованість становить 4,5 тис.грн.(КЕКВ 1134 «Оплата послуг»).

З міського фонду охорони навколишнього природного середовища використано 61,6 тис. грн., що становить 77,8 відсотка уточнених планових призначень.

Крім того, за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету (екологічного фонду) при плані 3362,5 тис.грн. використано 1150,2 тис.грн., які спрямовані на придбання контейнерів 60,0 тис.грн., сміттєзбиральної техніки для КП “Спецкомунтранс” 494,9 тис.грн., реконструкція первинних відстійників очисних споруд 447,1 тис.грн., реконструкція колектора – 148,2 тис.грн.

Видатків, не віднесених до основних груп, за 2012 рік здійснено по загальному фондув сумі 545,7 тис. грн., у тому числі:

— субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 40,0 тис. грн.;

— видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки – 110,8 тис.грн.;

— інші видатки – 394,9 тис.грн., в тому числі на: органи самоорганізації населення – 214,4 тис.грн., підготовку молоді до військової служби – 0,1 тис.грн., внески до Асоціації міст – 13,4 тис.грн., підтримки інвестиційної діяльності, іміджу міста-курорту та розвиток міжнародного співробітництва – 31,8 тис.грн., оплату за теплопостачання художньої майстерні почесному громадянину міста, члену спілки художників України, Брикульцю В.М. – 8,3 тис.грн., на виготовлення технічної документації із землеустрою та програми побудинкового обліку – 89,0 тис.грн., громадські роботи – 19,7 тис.грн., відшкодування витрат з утримання будинків та прибудинкових територій громадських організацій – 18,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по інших видатках збільшилась на 40,3 тис.грн. проти 1,8 тис.грн. на початок року і становить 42,1 тис.грн. (КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» — 31,8 тис.грн., КЕКВ 1134 «Оплата послуг» — 0,1 тис.грн, КЕКВ 1135 “Інші видатки” — 8,0 тис.грн., КЕКВ 1160”Оплата комунальних послуг” — 2,2 тис.грн.).

По спеціальному фонду проведено видатків не віднесених до основних груп в сумі 514,9 тис.грн., які спрямовано на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки.

Джерело: http://myrgorod.pl.ua/page/ekonomika-mista/miskyj-bjudzhet

Поделиться в соц. сетях
0
Теги: